Osiągnięcia

Podczas mojego rozwoju oraz pracy miałem okazję zdobyć rozliczne osiągnięcia. Jednak niniejsza ich lista nie jest ostateczna, nie spoczywam na laurach i jeśli kolejne będą w zasięgu mojej ręki, nie zawaham się po nie sięgnąć.

Certyfikaty

Kluczowymi osiągnięciami są oczywiście certyfikaty uzyskiwane w ten, czy inny sposób. Nie mógłbym ich tutaj pominąć, gdyż stanowią ważny element mojej osobowości zawodowej.

eduScrum Master

17 września 2023

image

eduScrum to aktywny proces edukacyjny oparty na współpracy. Pozwala uczniom na wykonywanie zadań w ustalonym rytmie. Uczniowie planują i wyznaczają sobie sami zadania oraz monitorują progres swojej pracy. Nauczyciel określa cele, kryteria oraz wspiera uczniów w ich procesie, oraz rozwoju. 

eduScrum wywraca szkołę do góry nogami! Z uczenia kontrolowanego przez nauczyciela do uczenia się organizowanego i zarządzanego przez ucznia. Nauczyciel komunikuje „DLACZEGO” oraz „CO”, uczniowie określają „JAK„.

Z eduScrumem, uczniowie stają się właścicielami procesu uczenia się, co przekłada się na wewnętrzną motywację uczniów, radość z uczenia się, osobisty rozwój oraz lepsze wyniki.

To przełomowy sposób uczenia (się), w którym spersonalizowana edukacja zajmuje centralne miejsce, razem z czterema kompetencjami kluczowymi: kreatywność, współpraca, komunikacja i krytyczne myślenie.

Pozwól uczniom przejąć ster! eduScrum może dodać skrzydeł! Ale, aby wznieść się wysoko „DLACZEGO” jasne być musi…

Google Play Store Listing Certificate

28 lutego 2022

Google Play Store Listing

Google Play Store Listing to egzamin skuteczności mierzący stosowanie się do sprawdzonych metod tworzenia strony aplikacji w Sklepie Play, opowiadania tam historii aplikacji przy użyciu zasobów oraz reklamowania się wśród odbiorców na całym świecie. Ten certyfikat odpowiada umiejętnościom, które powinien posiadać marketer aplikacji mobilnych, aby sprzedawać swoją aplikację w Sklepie Play”.

56237820

European Computer Driver’s License

4 października 2021

ECDL Profile

„Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

Umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy, a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami, jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe.

ECDL Profile zachęca do ciągłego uczenia się i do stałego rozwoju kompetencji cyfrowych. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane – na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji, jak i egzaminy z kolejnych modułów rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza.”

Zródło

– Więcej dodam wkrótce –